Menu

Бърза и лесна инсталация и администрация на продукта, Kerio MailServer предоставя разбираеми функции и интегрирани инструменти.

 

Kerio Control – Firewall

Тотална защита

Kerio Control, сертифицирана от ICSA Labs в Корпоративна Firewall категория включва подробни определения за извършване на протоколна инспекция на цялия интернет трафик (изходящ и входящ).

VPN, VPN Client & SSL VPN

Вградения Kerio SSL-базиран VPN сървър работи и в двата режима: клиент-сървър и сървър-сървър. Това позволява на потребителите да се свързват безопасно към корпоративната мрежа.

Anti-virus gateway защита

Kerio Control предлага антивирусно сканиране на входящите и изходящите имейл, уеб трафик, както и FTP трансфери. Освен версията с вграден McAfee Антивирус софтуер, има и възможност за интегриране с други антивирусни програми.

Управление за потребителски специфичен достъп

Всеки потребител в мрежата може да бъде задължен да стартира Kerio Control преди свързване с интернет. Това дава възможност за рестриктивна политика за сигурност и достъп, приложена към конкретен потребител, а не IP адрес.

Интернет мониторинг

Уеб-базирани доклади от Интернет използване, за да помогне на работодателите и администратори да забележат проблеми, да управляват производителността на служителите и предотвратяват загубите на време и ресурси.
Изтеглете пробна версия от тук: http://www.kerio.com/try-now#control