Menu

Grasshopper

Вградено приложение в Rhino 6, което позволява на проектантите да добавят параметричност към създаваните форми. Това става чрез използване на графичен алгоритмичен редактор, който е интегриран в 3D средата на Rhino и осъществява двупосочна връзка с нея.

Параметричност в Архитектурата

Grasshopper добавя към Rhino подходяща параметричност за формообразуване в Архетуктурата и Дизайна. При промяна на параметрите в графичните алгоритми може да се постигне оптимална форма за конкретния проект.

Генеративни Алгоритми

Използването на алгоритмичния редактор Grasshopper значително повишава контрола върху геометрията без да се изискват допълнителни знания по програмиране или скриптиране.

Научи Grasshopper

Разгледайте редица обучителни материали, с които по-бързо да навлезете в алгоритмичното моделиране в Rhino: Grasshopper Обучителни Материали