fbpx
Select Page

Clayoo

Геометрията на Clayoo е идеална за прототипиране на машинни детайли, леярски форми, а чрез запис в STL файл, автоматично се създават затворени мрежи. В Clayoo има три вида функционалност: SubD – органично моделиране, Emboss – форми от растер и Sculpt – скулптурно моделиране

Clayoo Subd

SubD позволява бързо и лесно моделиране на органични структури с поддръжка на NURBS геометрия.

Clayoo Emboss

С Clayoo Emboss технологията можете да превърнете 2D чертеж или растер изображение в 3D релефен модел. Налични са много профили, които могат да се прилагат.

Clayoo Sculpt

Clayoo Sculpt е технология за създаване на сложни скулпторни модели чрез редица инструменти (четки) прилагани върху модела.