fbpx
Select Page

BricsCAD Pro

Софтуерен продукт, който доставя всички познати CAD функционалности за чертане, като във BricsCAD Pro версията е добавено 3D моделиране, възможност за LISP, VBA, BRX & .NET програмиране, материали, осветление и визуализация.

Новият BricsCAD Pro V23

Направени са редица подобрения в интерфейса, динамичните блокове, Arrange командата и др..

BricsCAD нива на функционалност

Предлага се в различна CAD функционалност като BricsCAD Classic (за 2D чертане), BricsCAD Pro (+3D моделиране), BricsCAD Platinum (+свободни форми и асембли моделиране)

BricsCAD BIM

За създаване на Строително Информационен Модел (BIM) чрез параметрично моделиране за Архитектура, Конструкции и специалности.

BricsCAD Mechanical

За машинно проектиране на детайли и сглобени единици.

BricsCAD Ultimate

Включва всички функции на BricsCAD BIM и BricsCAD Mechanical

Удобен интерфес и настройки

Стандартен 2D и 3D интерфейс позволява бързо навигиране в Ribbon менюто и през Drawing Explorer, от който можете да извличате блокове и друга информация. Layer Explorer пък позволява дефинирането и подредбата на словете в чертежа. Анотативните мащаби на BricsCAD позволяват на всички динамични надписи и котировки да се обновят след промяна и да се пести много време.

Подобрено 3D моделиране

Различни 3D команди като Loft, Thicken и Twist позволяват бързото създаване на 3D части и сглобени единици. Изключително полезна е функцията за бързо създаване на 2D изгледи от 3D детайла или сглобена единица. BricsCAD разпознава кои са скритите ръбове и как да организира удобно 2D изгледа.

Библиотека с материали

В BricsCAD Pro са включени 600 рендер материали с висока дефиниция за постигане на по-голям реализъм. Освен обширната библиотека с материали, програмата поддържа и фотометрично осветление чрез IES файлове, което позволява точно представяне спрямо спецификациите на производителите.