Menu

BIM Collaboration & BIM Collaboration Pro

BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro са новите Autodesk облачно-базирани приложения за обмен на AEC данни между отделните проектни екипи. Тези две приложения заместват BIM 360 Design, който се използваше досега. Сега платформата е с две функционални нива на работа – BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro (включва всичко от BIM Collaborate с допълнителна функционалност).

Администрация на проекта

Тук се включва раздаване на ролите на отделните членове и екипи при организацията на проектната документация и какви права да има всеки за различните директории. Също така се задават и основните работни процеси по одобряване на проектните документи и кои са отговорните роли в този процес.

Визуализация на документацията

Представяне на чертожна документация в браузера, без да е необходимо да имате инсталиран CAD или BIM софтуер, тъй като голяма част от екипа има ръководни или консултативни функции, но не и чертожни. Изключително удобна е възможността за проследяване на промените между две състояния на проектния документ (версии на файла).

Работни процеси – Timeline

Можете да проследите работния процес на отделните екипи (Архитектура, Конструкции и други специалности). Това е интуитивен интерфейс, чрез който всеки един от екипите качва (споделя) пакет от чертожни и други документи с другите специалности, което позволява проследяване на прогреса на отделните екипи.

Решаване на проблеми

Можете да създавате Issue елементи за разрешаване на даден проблем в проекта. Това е изключително удобен работен процес за изследване на проблеми от няколко отговорни лица до взимане на правилното решение. Също така можете да проверите за пресичания между два и повече модела от различните специалности, което да удостовери координацията между тях в проекта.

BIM Collaborate Pro

Той включва цялата функционалност на BIM Collaborate заедно с възможността за директна работа в среда на Revit, Civil 3D и Plant 3D и споделяне на моделите в облака.
Сравнение между BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro