Menu

Специално създаден за нуждите на архитекти, инженери и техните възложители, BIM 360 Team предлага на проектантските екипи централизирано място за комуникация, разглеждане, слагане на забележки и преглед на 2D и 3D проектни файлове от всяко едно място – само чрез използването на web браузър на десктоп компютър или мобилно устройство. След даването на достъп на всички проектанти от екипа, които може да имат нужда от него, проектантските екипи са подпомогнати да достигат до съгласувани решения по-бързо, да обсъждат заедно и да изпълнят заданието на възложителя с помощта на BIM 360 Team.

Централизирана информация за проекта

Общувайте като екип на едно място. BIM 360 Team предлага общо онлайн пространство за всички участници в проекта, подпомагайки раздалечените екипи да останат свързани и организирани през цялото време.

Свързва целия проектантски епип

Разширява възможността за преглед, коментари и съгласуване на проектните модели на всички участници в екипа, не само на авторите на проекта. Опростете процеса на съгласуване, като елиминирате нуждата от e-mail или трансфер на големи файлове.

Ускорява взимането на решения

Лесно се дава или получава обратно мнение с коментари и инструменти за отбелязване. Позволява оцветяване в червено на чертежи, коментари върху сложни 3D модели и съхранява организиран запис на всички мнения за проекта.

Преглеждане в реално време

Направете сесии с преглед “на живо” с вградените инструменти за споделяне от браузъра. Прегледът в реално време за няколко потребителя подпомага по-информирано взимане на решения, водейки до по-бързо одобрение от клиенти, възложители и проекти партньори.

Проследяване на процеса на проектиране

Контролът и историята на версиите подсигурява, че всеки проектант от различните специалности има достъп до последните варианти. Лесно се проследяват и достъпват по-старите версии и така всеки файл или версия се пази през цялото време на проектирането.

Достъп отвсякъде

Всички проектанти от екипа имат достъп до информацията от всякъде – необходим е само уеб браузър или мобилно устройство.