fbpx
Select Page

BIM 360 Docs

Специално създаден за нуждите на проектанти, строители и техните възложители, BIM 360 Docs предлага на екипите централизирано място за комуникация, разглеждане, разполагане на забележки и преглед на 2D и 3D проектни файлове. Можете да достъпвате платформата от всяка точка чрез използването на web браузър на десктоп компютър или мобилно устройство. След раздаване на достъп и права на различните участници в екипа, те могат да достигат по-бързо до съгласувани решения и по-гъвкаво да изпълнят проектното задание с помощта на BIM 360 Docs.

BIM 360 Проектно пространство

BIM 360 Docs предлага общо онлайн пространство с подредена документация , което улеснява споделянето на различни по вид и големина файлове, а не както досега през e-mail или единични линкове в облака. BIM 360 Docs прочита чертожните листове от Revit модели, AutoCAD Layout или PDF чертежи и ги представя подредени в съответната директория.

Ускорява взимането на решения

Разширява възможността за преглед, коментари и съгласуване на проектната документация и модели на всички участници в екипа. Лесно се дава или получава обратно мнение с коментари и инструменти за отбелязване. Позволява оцветяване в червено на чертежи, коментари върху сложни 3D модели и съхранява организиран запис на всички мнения за проекта.

Достъп от всяка точка

Всички проектанти от екипа имат достъп до информацията от всякъде – необходим е само уеб браузър или мобилно устройство. Отделните проектанти могат да се абонират за директория от проектната документация и да получават по e-mail всяка промяна. Преглеждане в реално време подпомага по-информирано взимане на решения, водейки до по-бързо одобрение от клиенти, възложители и партньори.

Версии и проследяемост на файловете

Контролът и историята на версиите подсигурява, че всеки проектант от различните специалности има достъп до последните варианти. Лесно се проследяват и достъпват по-старите версии и така всеки файл или версия се пази през цялото време на проектирането.