Menu

Специално създаден за нуждите на архитекти, инженери и техните възложители, BIM 360 Docs предлага на проектантските екипи централизирано място за комуникация, разглеждане, слагане на забележки и преглед на 2D и 3D проектни файлове от всяко едно място – само чрез използването на web браузър на десктоп компютър или мобилно устройство. След даването на достъп на всички проектанти от екипа, които може да имат нужда от него, проектантските екипи са подпомогнати да достигат до съгласувани решения по-бързо, да обсъждат заедно и да изпълнят заданието на възложителя с помощта на BIM 360 Docs.

Централизирана информация за проекта

BIM 360 Docs предлага общо онлайн пространство за всички участници в проекта, подпомагайки раздалечените екипи да останат свързани и организирани през цялото време. Подредената документация и модели на централизирано място в облака улеснява споделянето на различни по вид и големина файлове, а не както досега през e-mail или единични линкове в облака. BIM 360 Docs прочита чертожните листове от Revit модели, AutoCAD Layout или PDF чертежи и ги представя подредени в съответната директория.

Ускорява взимането на решения

Разширява възможността за преглед, коментари и съгласуване на проектната документация и модели на всички участници в екипа. Лесно се дава или получава обратно мнение с коментари и инструменти за отбелязване. Позволява оцветяване в червено на чертежи, коментари върху сложни 3D модели и съхранява организиран запис на всички мнения за проекта.

Преглеждане в реално време

Направете сесии с преглед “на живо” с вградените инструменти за споделяне от браузъра. Прегледът в реално време за няколко потребителя подпомага по-информирано взимане на решения, водейки до по-бързо одобрение от клиенти, възложители и партньори.

Версии и проследяемост на качените файлове

Контролът и историята на версиите подсигурява, че всеки проектант от различните специалности има достъп до последните варианти. Лесно се проследяват и достъпват по-старите версии и така всеки файл или версия се пази през цялото време на проектирането.

Достъп от всякъде 

Всички проектанти от екипа имат достъп до информацията от всякъде – необходим е само уеб браузър или мобилно устройство. Отделните проектанти могат да се абонират за директория от проектната документация и да получават по e-mail всяка промяна.

Autodesk BIM 360 Docs Видео: