Menu

BIM 360 Design

Приложение към Autodesk Revit или Civil 3D, което помага на проектантския екип от различни специалности, местоположения и фирми да работят съвместно с централизиран достъп. Свързването на целия екип в единна среда с подредени проектни модели и документация значително подобрява потока на комуникациите, осигурява прозрачност, по-бързи проверки и одобрения.

Споделена работа с Revit през Облака

Проектантите от екипа могат да работят върху един и същ модел с BIM технологията на Revit независимо от тяхното местоположение.

Инструмент за комуникация

С BIM 360 Design Вие можете да се свързвате с проектантантския екип в директна чат връзка по отношение на BIM моделите.

BIM 360 Docs Интеграция

Членовете на проектантския екип могат да организират, обновяват и споделят проектна документация – BIM модели, DWG чертежи, PDF/Doc текстови документи, Excel таблици и много други.

Управление на модели и потребители

Чрез BIM 360 Design можете да администрирате работните пространства и правата на членовете на проектантския екип.