Menu

Облачната платформа BIM 360 Build предоставя на строителните компании инструменти за информиране, проследяване на качеството и безопасност. BIM 360 Build помага да се предвиждат и организират отделните задачи и да се държи проектантския екип информиран за строителните процеси.

Проверка за Качество

BIM 360 Build помага за изготвяне на редица процедурни процеси за оценяване на качеството в строителството.

Инструкции за безопасност

Създаване на анкети за безопасност на работните процеси и проследяване на информираността на екипите. 

Система за запитвания

С BIM 360 Build строителните екипи могат да създават и проследяват запитвания проектантите и координаторите на строителния процес.