fbpx
Select Page

Autodesk Forma

Autodesk Forma е софтуер за планиране и проектиране на територии и сгради в ранен етап. Oблачната среда на програмата позволява удобно извличане на настоящото урбанистично положение, разработване на идейни варианти, техният анализ и оценка.

 Основните предимства на Autodesk Forma са:

  • Използване на данни в реално време за взимане на оптимизирани решения;
  • Подобрена работа в екип и визуализация за представяне на идеята;
  • Настройка на входните параметри и ограничения за оптимизация на модела;
  • Анализ и сравняване на идейните варианти;
  • Безпроблемна връзка с Revit и Rhino.

Autodesk Forma позволява на проектантите бързо и лесно да моделират, както външната геометрия на сградите, така и разпределението на апартаментите по етажи. Облачната среда на програмата позволява удобна екипна работа при изграждане и оценяване на отделните варианти, заедно с визуализация на идеята и резултатите от анализа пред инвеститорите и съответните заинтересувани лица.

Онлайн семинар за възможностите на Autodesk Forma да създава, анализира и сравнява различните варианти на концептуален архитектурен модел:

  • Изграждане на модели с помощта на изкуствен интелект;
  • Създаване на различни варианти на застрояване;
  • Анализи на различни влияещи фактори;
  • Взаимен работен процес с Revit и Twinmotion.

Анализ на соларна енергия
Процес на изчисляване и оценка на потенциала за производство на електричество или топлина чрез използване на соларни технологии, като слънчеви панели или термални колектори. Този вид анализ е важен за оценката на възможностите за използване на слънчевата енергия като чист и устойчив източник на енергия.

Анализ на Шума
Анализът на шума около сградата е важен процес при проектирането на сгради и градски среди, като целта е да се оцени нивото на шум от различни източници и да се предприемат мерки за намаляване на негативните въздействия върху хората в сградата или в близост до нея.

Потенциал на дневна светлина
Този анализ е важен етап при проектирането на сгради, който се извършва с цел оптимизиране на природната осветеност на сградата. Анализът помага на дизайнерите и архитектите да създадат помещения, които са удобни за ползване, енергийно ефективни и с приятна атмосфера.

Анализ на слънчеви часове
С този анализ на Forma изчисляваме влиянието на слънчевата светлина върху сградата през различните часове на деня и годината. Той помага за оптимизиране на разположението на прозорците, избора на материали и създаването на комфортни вътрешни пространства.

Aнализ на вятъра
С този анализ изучаваме силата и посоката на вятъра в дадена област. Този вид анализ е важен за проектирането на сгради и инфраструктура, за да се предпазят от ветрови натоварвания, чрез използване на специализирани инструменти.

Микроклимат
С тази функционалност анализираме климатичните условия на избран терен или околна среда. Микроклиматът е важен, защото влияе на живота и дейностите в дадено място.