fbpx
Select Page

Map 3D Object Data (видео)

Създаване на обектни данни в AutoCAD Map 3D, дигитализиране на линейни елементи с прикачени атрибути, както и присвояване на обектни данни към съществуващи елементи.

Мрежова топология в AutoCAD Map 3D (видео)

AutoCAD Map 3D топологичен анализ на мрежи (Network Topology):

  • Създаване на мрежова топология;
  • Посока и съпротивление на елементите на топологията;
  • Най-кратък път между две точки (Shortest Path);
  • Радиално проследяване от точка (Flood Trace).