fbpx
Select Page

BIM Collaborate Pro for Civil 3D (Видео)

Онлайн семинар за възможностите на BIM Collaborate Pro for Civil 3D за екипна работа на инфраструктурните специалисти в облачната среда на Autodesk:

  • Създаване на проекта и настройка на екипите в BIM Collaboration Pro;
  • Запис на онлайн Civil 3D модели и споделяне на пакети в BIM Collaboration Pro;
  • Преглед и приемане на моделите от различните екипи.

BIM работни процеси за инфраструктура с Civil 3D, InfraWorks и BIM Collaborate Pro (Видео)

Онлайн Семинар – BIM работни процеси за инфраструктура с Civil 3D, InfraWorks и BIM Collaborate Pro

  • Изграждане и представяне на инфраструктурния BIM модел чрез Autodesk продуктите Civil 3D и Infraworks;
  • Съвместна работа на екипа и координацията на моделите чрез BIM Collaborate Pro.

Видео от онлайн семинара можете да видите тук …

Облачните продукти на Autodesk – BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro

КАД Пойнт семинар – BIM Collaborate Pro

BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro са новите Autodesk облачно-базирани приложения за обмен на AEC данни между отделните проектни екипи. Тези две приложения заместват BIM 360 Design, който се използваше досега. Сега платформата е с две функционални нива на работа – BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro (Pro версията включва всичко от BIM Collaborate с възможност за директна работа в среда на Revit, Civil 3D и Plant 3D и споделяне на моделите в облака).

За по-пълна картина можете да видите сравнение между BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro

Администрация на проекта

Двата продукта са базирани на Autodesk Docs платформата, което включва разпределение на ролите между отделните членове и екипи при организацията на проектната документация и задаване на правата за различните директории. Също така се определят и основните работни процеси по одобряване на проектните документи и кои са отговорните роли в този процес.

Визуализация на документацията

Представяне на чертожна документация в браузера, без да е необходимо да имате инсталиран CAD или BIM софтуер, тъй като част от екипа има ръководни или консултативни функции. Изключително удобна е възможността за проследяване на промените между две състояния на проектния документ (версии на файла).

Timeline работни процеси – Можете да проследите работния процес на отделните екипи (Архитектура, Конструкции и други специалности). Това е интуитивен интерфейс, чрез който всеки един от екипите качва (споделя) пакет от чертожни и други документи с другите специалности, което позволява проследяване на прогреса на отделните екипи.

Решаване на проблеми – Можете да създавате Issue елементи за разрешаване на даден проблем в проекта. Това е изключително удобен работен процес за изследване на проблеми от няколко отговорни лица до взимане на правилното решение. Също така можете да проверите за пресичания между два и повече модела от различните специалности, което да удостовери координацията между тях в проекта.

Екипна работа в Revit с BIM Collaborate Pro (видео)

КАД Пойнт онлайн семинар за удобствата при използване на BIM Collaborate Pro от проектните екипи.

  • Какво се включва в Autodesk Docs, BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro;
  • Администриране на облачния проект и екипна работа в BIM Collaborate Pro;
  • Проверка за пресичане на модели и решаване на проблеми в BIM Collaborate Pro.

Сигурност на продуктите в Autodesk Construction Cloud

Autodesk публикува документ за сигурността на продуктите в Autodesk Construction Cloud (Autodesk Docs, Autodesk Build, Autodesk Takeoff, Autodesk BIM Collaborate и Autodesk BIM Collaborate Pro). Тези продукти са базирани на Amazon Web Services (AWS), който е лидер в облачната инфраструктура. В Autodesk облачните продукти са заложени индустриални стандарти за сигурност SSAE-16 AT 101 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018.

Повече информация и брошура за сигурността на Autodesk продуктите за управление на строителните процеси можете да видите тук: Autodesk Construction Management Software Cloud Security