Menu

Свободно ползванe на лицензи от преподаватели, студенти, ученици и учебни заведения

Студентският портал на  Autodesk  съдържа голям брой продукти, които могат да се свалят свободно и инсталират с учебна цел от преподаватели, студенти и ученици.  Продуктите могат да се инсталират безплатно  в учебните заведения от IT Administrator или преподавател. Инсталацията и  регистрацията на продуктите  е безплатна. Студентския портал съдържа и много учебни материали.
Студентски портал на  Autodesk:  http://www.autodesk.com/education/home
(more…)