Select Page

Civil 3D за Пътно Проектиране (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме последователността при изграждане на Civil 3D пътни коридорни обекти и извличане на информация от тях.

  • Централна и странични оси;
  • Надлъжни профили;
  • Типов напречен профил;
  • Основни настройки на коридорния обект;
  • Извличане на повърхнини и точки.