Menu

Autodesk Navisworks за Строителни и Проектантски Фирми (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме възможностите за вмъкване и изследване на 3D BIM модели в Autodesk Navisworks:

  • Разходка в модела;
  • Проверка за пресичания;
  • Количествени сметки;
  • Строителни графици;
  • Анимиране на строителния процес.

Revit Фамилии за ОВК и ВиК (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме някои особености при създаване на Revit фамилии на ОВК и ВиК обекти.

  • ОВК пример – IF условия между параметри, експорт на типове и параметри в текстови файл и настройки на HVAC конектори на началните и крайните елементи в системата.
  • ВиК примера – Revolve геометрия, създаване на Pipe конектори и настройки за автоматична промяна на Fitting фамилията при промяна на свързаните в нея тръби.