Menu

Mass Objects in Revit (Видео)

Кратко видео за видовете Mass обекти в Revit:

  • Създаване на Mass обекти;
  • Пресмятане на площи и обеми по тях;
  • Добавяне на архитектурни елементи към Mass обектите.

Терминология на ролите при Autodesk лицензи

Autodesk обявиха преминаването изцяло към лицензиране с именувани потребители (Transition to Named Users). Този преход ще се осъществи от месец Май 2020 до месец Май 2021, като ще спрат да се предлагат мрежови лицензи и ще остане само системата с именувани потребители, което предполага по-лесно управление и подобряване на сигурността и поддръжката на лицензите.

Тази статия е в помощ на клиентите, за да могат да се ориентират по-лесно в терминологията на основните роли при Autodesk лицензите:

(more…)