Menu

30 януари 2019 г. (Сряда), 15:00 ч.
хотел Новотел София, зала Европа 1
бул. Цариградско шосе 115 N

14:45 Регистрация
15:00 Откриване
15:05 Роля, значение и полезност на BIM подхода днес и утре. Ползи за ОВК инженера
15:15 Строително-информационно моделиране (BIM) с Autodesk Revit MEP за ОВК
16:00 Организация на ОВК данните, взаимодействие и координация с проектите на архитекти и инженерни специалности
16:15 Кафе пауза
16:45 Autodesk Fabrication софтуерни продукти – разгъвки и остойностяване
17:15 Координиране на проекти в BIM среда и откриване на несъответствия с Navisworks Manage
17:30 Въпроси

Семинарът е безплатен. Необходима е Регистрация