Menu

КАД Пойнт ЕООД – Златен Партньор на Autodesk в България съвместно с Техническия университет – Габрово проведоха среща-семинар, на която бяха представени най-новите решения за професионално машинно конструиране.

Екипът на КАД Пойнт за машиностроене представи новостите в CAD, CAM и CAE софтуера на водещата световна компания. Специално внимание беше отделено на усъвършенстваните средства за проектиране в Autodesk Inventor Professional, бързата работа със свръхголеми сглобени единици, подобрения обмен на данни и инженерна работа в екип. Разгледана беше съвременната технология на Генеративния дизайн за ускорено оптимизиране на сложни конструкции и 3D принтиране. Демонстрирани бяха и нови функционалности като Nesting Utility за разкрой на детайли от листов материал.

Във втората част на семинара бяха показани възможностите на NastranIn-CAD (включен в Product Design & Manufacturing Collection) за анализ по метода на крайните елементи (FEA).Софтуерът се вгражда в CAD системи, използва солвъра Autodesk® Nastran® и предлага различни типове анализи, като линеен и нелинеен якостен анализ, динамични анализи и процеси на топлообмен. Беше направен и кратък обзор на HSM Ultimate (също включен в Product Design & Manufacturing Collection) – интегрирано CAM решение, което помага на конструкторите, инженерите и CNC програмистите да превръщат моделите в машинно обработваеми детайли директно в Inventor Professional за 2.5- , 3-, 3+2 и 5-осно фрезоване + 2-осно струговане. В края на срещата бяха обсъдени допълнителни възможности за сътрудничество с ТУ – Габрово.