Menu

Nastran In-CAD се интегрира напълно в Autodesk Inventor и включва различни типове анализ, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен.

В програмата сa включени следните демонстрации:
– Якостна проверка на детайли и сглобени единици
– Нелинейни анализи
– Проверка на детайли на умора и изкълчване
– Tоплообмен
Вижте повече за Autodesk Nastran In-CAD на :
http://www.autodesk.com/products/nastran-in-cad/overview
https://cadpoints.com/nastran-in-cad

h