Menu
Това изображение има празен alt атрибут;  името му е d07154d7-7633-4de2-bf19-eab91b770a65.jpg

Altium Designer 19 е напълно оборудван с най-иновативните, мощни и интуитивни технологии за печатни платки. Лесно проектирайте висококачествена електроника, като използвате мулти-бордови възможности, 3D моделиране, подобрена HDI, автоматизация на маршрутизацията и много други.


Това изображение има празен атрибут alt;  името на файла му е 3cc9c6fc3f55b374f86bbb3b4262e26022e4d72a.png

Панели за търсене на нови части и компоненти

Получавате незабавен достъп до библиотеките и наличността на елементи от основните доставчици, които имат възможност да изпратят компонентите директно от панела.

Печатна електроника

Актуализирайте конструктивните концепции, без да имате право, като можете да премахнете електронните вериги директно върху субекта, който се превръща в част от продукта.

Автоматизация на маршрутите с високо качество

Попълнете и усъвършенствайте маршрутите си за една малка част от времето с нови възможности в ActiveRoute ® като функцията Move Component, Glossing Pushed Routes и Follow Mode.