Menu

От 5 ноември потребителите на Product Design & Manufacturing Collection имат достъп до модула за изчисление на размерни вериги в Inventor.

Tolerance Analysis e интегрирано и интуитивно решение за анализ на допуските при сглобяване на сложни детайли и сглобени единици в Autodesk Inventor . Всяка  една промяна в модела се отразява в  изчисленията и размерите на детайла. Програма генерира репорт с резултати.

Повече информация и пробна версия на :

https://www.autodesk.com/products/inventor-tolerance-analysis/overview