Menu

BIM решения на Autodesk за архитектурно проектиране
18 Октомври 2018 г., 17.30 ч.
хотел Новотел София, зала Париж
бул. Цариградско шосе 115 N

17:15 Регистрация
17:30 Откриване – арх. Игнатов
17:35 (BIM) Строително-информационно мoделиране. Решенията на Autodesk за BIM
17:45 Координиране на проекти в BIM среда и взаимодействие на архитектите с инженерни специалности чрез Revit, Navisworks Manage и облачните технологии на Autodesk.
18:15 Комплексната платформа за проектиране Autodesk Revit – част архитектура:
• най-често използвани техники от практиката;
• работа и съгласуване на различни дисциплини в Revit среда;
• Новости във версия 2019.
19:10 Закриване.
19:15 Коктейл.

Участието е безплатно, изисква се регистрация