Menu

В новата 2019та версия на Advance Steel, наличните подобрения могат да бъдат групирани условно в няколко основни направления. Това са подобрени:

  • практичност, свързана с проектната документация и нейното качество;
  • оперативна съвместимост с други софтуери;
  • всички нововъведения и подобрения от hotfix-ове 1 и 2 на версия 2018.

Подобрения в инструмента за мигриране на персонални настройки – Migrate Custom Settings tool

Инструмента за мигриране на персонални настройки за пръв път се появява във версия 2018, за улеснение на прехвърлянето и конвертирането на файлове и персонални настройки от по-стари версии, към най-актуалната. Подобренията, които идват с новата версия включват увеличение в обхвата на видовете настройки, които могат да бъдат прехвърлени, като например и дефиниции за мапване, персонализирани обозначения (символи за заварка, отвори и т.н.), коментари за одобрение, статуси и други.

Подобрения в етикетите (labels) свързани с местоположението им в чертежите

Подобрено е автоматичното етикиране спрямо компас, дефиниран в 3D модела. С подобряване на функционалностите свързани с контрола на тези елементи, те могат лесно да бъдат местени и да заемат други места, като остават правилно ориентирани в рамките на чертежа.

Подобрен контрол върху етикети (labels) за създаване на по-четлива проектна документация.

Във версия 2019 е включена функционалност за изключване на етикирането на второстепенни елементи, като например планки, листове, свързващи ъглови профили и др., в случаите когато те са идентични и се препокриват в изгледа.

Възможност за фиксиране на обекти към оси в разрезни изгледи

В Advance Steel 2019 е предвидена възможност за включване и изключване на хоризонтални оси и в разрезните ви изгледи. Чрез инструмента Preferred for Manual Dimensions, може да закачате котировки към хоризонталните оси, които да са актуални и точни, дори в ситуации, когато осите са преместени.

Подобрение в контрола на разрезните изгледи

Размерът на разрезния изглед вече кореспондира с отстоянието между двете точки, избрани при дефинирането на разрезната равнина върху основния изглед. Това подобрение спомага за по-добра яснота при изготвянето на монтажни планове, конструктивно-монтажни чертежи, детайли и т.н.

Режим на работа на няколко потребителя при редактиране на проектна документация

Няколко потребителя могат да работят едновременно върху чертежи извлечени от 3D модела в Advance Steel. След като те завършат редакциите си, запазят промените в същата папка,  в Document Manager рефлектират всички тези промени, които могат да бъдат лесно прегледани и плотирани в последствие.

Поведение при чертожна актуализация

Няколко подобрения са направени за „поумняване“ на инструментите за котиране. В предишни версии, често котировките сменяха местоположението си след актуализация. В новата 2019-та версия, това не се случва и котировките си остават на местата. Същото важи и за компасния символ, който не само, че остава на място, но и запазва назначения му стил.

Промените в поведението на тези елементи позволяват по-добра продуктивност и надеждност при модификации в по-късна фаза на проектиране.

Споделяне на изгледи

Споделяне на изгледи е значително улеснено в новата версия на Advance Steel 2019, като вече не се изискват експорт към на DWG, DWF или PDF файлове. В тази версия, потребителите могат да споделят конкретни изгледи директно от Advance Steel и да дават достъп до тях чрез интернет връзка. За да бъдат разгледани и коментирани е необходим единствено устройство с интернет достъп и браузер.

Подобрена съвместимост с Autodesk® Revit® 2019

Revit 2019

Advance Steel 2019

Разширението за трансфер на модели между Advance Steel 2019 и Revit 2019, освен прехвърлянето на параметрични връзки, вече позволява и прехвърляне на персонализирани връзки, индивидуални компоненти, като например болтове, скоби, заварки и т.н. Тази подсилена функционалност позволява подобрен процес за конструкторите, като им позволява да се възползват пълноценно от улесненото моделиране в Revit среда.