Menu

Програма на Събитието

10:00 Откриване арх. Николай Баровски КАБ
10:05 Предимства на Autodesk решенията за строително-информационно моделиране (BIM)
10:15 Концепция и урбанистичен дизайн с InfraWorks 360. BIM взаимодействие с модели създадени в Revit.
10:40 Координация в облачната среда – BIM 360. Съгласуване, времеви график и количества в Autodesk Navisworks Manage.

11:15 Кафе пауза.

11:45 Новoсти в Autodesk Revit 2019
11:55 Autodesk Revit – софтуер за архитектурно проектиране.:
– основни функции
– най-често използвани техники от практиката
– работа и съгласуване на различни дисциплини в Revit среда.
12:45 Представяне на проекти от изготвени от български фирми на Revit – част архитектура и част Конструкции.
12:55 Въпроси, дискусия
13:00 Закриване

Необходима е Регистрация