Menu

Autodesk Inventor съдържа команди за създаване на свободни форми. Моделирането със свободни форми улеснява създаването на напълно гладки, извити непрекъснати повърхностни модели, които можете да преобразувате в тела.

Започвате модела със създаване на свободната форма от равнина, кутия, цилиндър, сфера, пръстен или топка на сектори. Създавате и редактирате свободната форма, чрез инструменти за директно моделиране. Променяте геометрията на детайла чрез хващане и местене на произволни точки, линии или лица. Може да мащабирате желана геометрия или да изтеглите лице.

Включва команди за вмъкване на линии, изправяне на ръбове, съединяване на ръбове, задаване на симетричност, прилепване към криви, контрол на точките. Може да конвертират тяло или повърхнина в свободна форма и после да е редактирате с командите за свободни форми.