Menu

Factory Design Utilities увеличава ползите от създаване на дигитални прототипи на индустриални обекти, заводи, фабрики и складове. Factory Design Utilities добавя специфичните функционалности на AutoCAD, Autodesk Inventor и Autodesk Navisworks за промишлени предприятия.

Factory Design Utilities е част от Product Design & Manufacturing Collection.

 

 

Factory Design Utilities добавя следните функционалности на AutoCAD, Autodesk Inventor и Autodesk Navisworks за промишлени предприятия:
– Анализ и оптимизиране на материалните потоци в 2D изглед
– Голяма библиотека от 2D и 3D параметрични компоненти за предприятия – локално и на Облаk
– Автоматично превръщане 2D чертежи в 3D модели – връзка между Inventor и AutoCAD
– Вмъкване на файлове от различни CAD формати
– Интерактивна 3D разходка
– Вмъкване на 3D сканирани обекти
– Проверка за конфликти и пресичания
– Проверка за пресичане с 3D сканирани данни и данни от различни CAD формати
– 4D Симулиране – построяване на фабрика и времеви графиции