Menu

От 7 август  Product Design Collection става Product Design & Manufacturing Collection, като ще се добавят HSM Ultimate за CAM и Nastran In-CAD за специализирани симулации. Цената на колекцията ще се запази, като по този начин ще получите много повече възможности на същата цена.


HSM Ultimate (CAM) включва фрезови операции за 2.5- осни, 3- осни, 3+2-осни и 5-осни фрезови машини, подържа и стругови операции. Интегрира се в Inventor и SolidWorks.
Nastran In-CAD може да се използва за широк кръг анализи: линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен. Интегрира се в Inventor и SolidWorks.
Product Design & Manufacturing Collection включва следните продукти:

Inventor Professional
HSM Ultimate
Nastran IN-CAD
3ds Max
Navisworks Manage
Factory Design Utilities
Vault Basic
AutoCAD
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
Fusion 360
ReCap Pro
AutoCAD mobile app
Rendering in A360
Cloud storage (25 GB)