Menu

От 18 юли 2017г. потребителите с активен абонамент за Inventor, Inventor Professional, или пакет, който включва тези продукти получават достъп до ъпдейт Inventor 2018.1.

Представяме част от ключовите нови възможности:

Нова функционалност за поставяне на символи в сглобената единица

В 2018 версия се появи новата функционалност за поставяне на символи за размери, допуски и клас на грапавост директно в детайла, а в 2018.1 тази функционалност е разширена за сглобена единица. След поставяне на символите може да генерирате 3D PDF .

Към технологията AnyCAD за съвместна работа с чужди CAD формати е добавен SolidEdge

Новата AnyCAD технология дава възможност за директен импорт и работа с файлове от всякакви CAD системи без транслатори. Поддържа се връзка с оригиналните файлове. Ако файловете се заменят с нови, промените в геометрията се отразяват автоматично, a връзките между детайлите се запазват, както и всички свойства от външната програма и може да се попълнят в спецификацията и таблицата в чертежа на Inventor.

По-бързо генериране на чертежи

При актуализиране на чертежи се изчертават само детайлите от изгледа, които са се променили. Може да контролирате, кога да се aктуализират чертежите.

Eкспорт на спецификация от сглобената единица

При експорт на спецификация от сглобената единица в Еxcel е добавено експортване на изображенията(Thumbnails).

Повече информация за Inventor  2018.1 вижте на:
http://blogs.autodesk.com/inventor/2017/07/18/autodesk-inventor-2018-1/