Menu

Autodesk® Vault Professional e решение на Autodesk за управление на проектната документация. Задаване на права, потребителски групи и организация на работните потоци. Autodesk® Vault Professional помага на конструкторския екип лесно да създава и споделя цифрова информация(работа в екип), да проследява и управлява  данни от едно централно място. Проектантският  екип може да контролира достъпа, което допринася за подобряване на дисциплината и  бързо намиране и проследяване кой и кога е работи (е работил), какви промени са направени в проекта.

 

Ключови предимства от внедряването на Autodesk Vault Professional:
1. Съвместна работа в екип :
– няколко потребителя могат да работят по едно изделие;
– потребителите имат  винаги актуална версия;
– получавате информация за работата по изделието;
– копиране на файлове с цел многократно използване

2. Лесна администрация и конфигурация на потребители, задаване на нива на достъп, разделянe на потребителите на работни групи и  нива на отговорности.
3. Бързо търсене на файлове от сървъра по различни критерии. Визуализиране и преглеждане  на файлове в DWF формат. Автоматично плотиране на документацията. Генериране на отчети и репорти
4. Контрол на ревизите и версиите при съзадавне на модели и конструктивната документация.
5. Контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение. Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа). Контрол на нивата на  достъп по одобрение на документите.
6. Позволява създаване и проследяване на заповеди за изменение.
7. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с  което  ускорява обмена на информация между  проектантите и доставчиците.
8. Има възможност за  връзка със системи за управление на производството (ERP).
9. Позволява комуникация и  управление на големи работни групи и работа от различни локации.
10. Достъп за разглеждане на информация от сървъра през web приложение
11. Най – добра CAD интеграция с продуктите на  Autodesk. Подържа интеграция с AutoCAD, Inventor Professional, Revit и Microsoft office.