fbpx
Select Page

Autodesk обявиха версия Robot Structural Analysis 2025 с редица нови функции, като сред тях са:

 • Разширение за интеграция на Revit и Robot Structural Analysis 2025, която позволява безпроблемно сътрудничество и обмен на данни между двете софтуерни приложения;
 • Връзката за интегриране между Revit и Robot Structural Analysis 2025 не се инсталира автоматично по подразбиране с тази версия, а трябва ръчно да изтеглите и инсталирате Integration Extension от приложението Autodesk Access или Autodesk Accounts;
 • Възможностите за контрол на разпределението на натоварването са подобрени;
 • Добавени са допълнителни подробности към описанието на случая на натоварване в диалоговия прозорец на съобщенията за изчисление;
 • Добавено е обяснение как да се идентифицира натоварването в таблици и изгледи;
 • Подобрена графична индикация на избрания товар;
 • Автоматизирана подробна информация за произхода на товара;
 • Настоящият код на Съединените щати ASCE 7-22 e внедрен при изчисление на сеизмичен анализ;
 • Внедрения код включва два метода с актуализирани параметри за анализ и изчерпателни бележки за изчисление;
 • Анализ на спектъра на реагиране (US Code ASCE 7-22)
 • Метод на еквивалентна странична сила (US Code ASCE 7-22)
 • Автоматизирано генериране на товарни комбинации;
 • Внедрени настоящи стандарти за комбинация от товари за САЩ и Канада;
 • Внедрени са следните стандарти, при които може да се генерират автоматични товарни комбинации:
  – IBC 2018
  – IBC 2021
  – ASCE 7-22
  – NBCC 2020
 • Подобрен е механизмът за редуциране на моментите над стени и линейни опори;
 • Огъващият момент, в зоната между крайните възли в контура на опората/стената по посока на дебелината, е редуциран и стойностите са еднакви;
 • Новата версия включва актуализация на кода за проектиране на стомана ANSI/AISC 360-22;
 • Подобрения в оразмеряването и дизайна на стоманени и дървени елементи също присъства в новите функционалности.
 • Въведени са следните актуализации, спрямо стандарта за проектиране ANSI/AISC 360-22:
  – формули за изчисление
  – сеизмични изчисления
  – необходими бази данни
 • Оразмеряване на конструктивни елементи на пожароустойчивост за Еврокод и Франция;
 • Включва EN 1992-1-2:2004/A1:2019 и NF EN 1992-1-2/NA/A1 март 2021 г. – оразмеряване на колони за пожароустойчивост;

Вижте повече …