fbpx
Select Page

Autodesk обявиха версия Revit 2025 с редица нови функции за архитектура, конструкции, специалности и обмен на данни:

 • Sheet Collection – Удобен начин на групиране на документацията с добавени нови параметри към изгледите за по-лесно филтриране, групиране и сортиране;
 • Масивите от елементи (Arrays) вече позволяват нулева стойност, което подобрява значително създаването на фамилии от повтарящи се елементи;
 • Background Export to PDF позволява да продължите работа в модела, докато Revit публикува PDF документация;
 • В новата 2025 версия продължават подобренията за моделиране на терен чрез функцията изкопаване (Excavate) на Toposolid обем от пресичаща плоча, покрив или друг Toposolid обект.
 • Към Boolean операциите е добавено и вертикално изрязване с Shaft, както и функция за прилепване на линейни или единични елементи към променената повърхнина.
 • Можете да използвате манупулатори за промяна на котата на горната повърхнина;
 • Бързо създаване на Toposolid от лице на Mass обект;
 • Подобрено управление на хоризонталите на терена;
 • Удобно вертикално и хоризонтално подравняване на надписи, както и на разстоянията между тях;
 • Автоматично обединяване (Auto Join) и захващане (Lock) на допиращи се стени като отворите се изрязват във всички прилепени елементи;
 • Графична промяна на подгъването на слоевете в края на стените (преди беше само в диалоговия прозерец на типа стена);
 • Създаване на шаблони и подобрено управление на експорта на категориите обекти в IFC файл;
 • Удобен редактор за MEP Fabrication елементи в облачната среда на Autodesk;
 • Инспекция и визуализация на аналитични ОВК и ВиК системи като сегментите в мрежата са отделни елементи, които могат да се посочват, етикират или извеждат в табличен вид;
 • Подобрена проверка на модела чрез анализа MEP Model Consistency Check;
 • Улеснено разпознаване на фитинги при превръщане в MEP Fabrication мрежа;
 • Създаването на оперативни спецификации помага за изследване на енергийния анализ на сградата;
 • Подобрено огъване и надписване на армировъчните елементи;
 • Улеснено линейно припокриване на групи армировки с параметър дължина и вид според инженерните спецификации;
 • Схематични детайли за огъването могат да се представят при анотиране на армировките за по-добра инструктивност на чертежите;
 • Добавени са различни начини за представяне на прътите в зависимост от конкретната нужда – показване на всички, на първи и последен или на среден елемент;
 • Възможност за премахване на Rebar ограниченията при промяна на геометрията на бетонния елемент;
 • Трансфер и синхронизация на Advance Steel елементи и сглобени единици представени в Revit с категориите Structural Framing, Structural Columns, Plates и Profiles. Тази обмяна между Advance Steel и Revit се осъществява чрез .smlx (steel markup language) файловия формат;
 • Подобрено срязване на колони и греди и управление на интервала на срязване;
 • Ориентирането на локална координатна система по аналитичните панели помага за подобрения контрол и интерпретация на резултатите от съответните натоварвания и гранични условия;
 • Next Generation Insight – подобрено пресмятане и представяне на резултатите от въглеродния отпечатък на сградата чрез Carbon Insights Add-On в Revit 2025;
 • Добавен импорт и експорт на STEP файлове за тримерна геометрия;
 • Показване и сравняване на промените от различните версии на Revit модела в Autodesk Docs облачната среда;
 • Dynamo Updates 3.0.3 – Добавени са елементи за работа с Toposolid, подобрена работа с геометрия и свързани файлове и нов Package Manager за управление на външните библиотеки;
 • Revit 2025 поддържа последната версия gbXML 7.03 за ОВК обмен на системи и зониране.

Вижте повече …