Menu

Autodesk  Inventor съдържа команди за създаване на свободни форми.

Може да започнете от стандартна форма(паралелепипед, цилиндър, пръстен, топка и повърхнина) и с наличните команди за свободни форми изграждате желания модел.

Може да конвертирате тяло или повърхнинен модел в свободна форма и после да е редактирате  с командите за свободни форми.