Menu

В Autodesk Inventor 2018 са добавени нови функционалности и  възможности. Ускорена е работата за създаване на детайли и големи сглобени единици, подобрена е визуализацията, по-лесна е комуникацията с клиенти  и работа с различни CAD формати.

 

 
 
 

Част от ключовите възможности в Autodesk Inventor 2018 :
 

 

Работа с големи сглобени единици
В Inventor 2018 е подобрена от 2x-10x производителността на работа с големи сглобени единици. По-лесно създавате сглобената единица, ротирате, мащабирате и генерирате чертежи.

 

Символи в модела
Поставяте символи за размери, допуски и обработки директно в детайла, след което може да генерирате 3D PDF за по-лесна комуникация с клиента.

 

Работа с 3D сканирани тела

В сглобената единица  може да поставяте 3D сканирани тела от STL и ОBJ формат. Добавяте връзки между 3D сканираните тела и другите детайли. Генерирате чертеж на 3D сканирани тела и добавят нужните разрези и размери в чертежа.

Mesh Inventor 2018

Sheet Metal
При работа с отделни тела (multi-body) в ламаринени детайли може да задавате различна дебелина на отделните тела.