Select Page
  • Настройка на координатите на Camera и Target в перспективния изглед на Rhino 3D;
  • Представяне на камерата (Show Camera) в другите изгледи (Top, Front и Right);
  • Промяна по X, Y и Z осите чрез Gumball функционалността.