Select Page

Уважаеми колеги,
На 15 декември 2021 (сряда) от 15:00 часа фирма КАД Пойнт – Златен Партньор на Autodesk в България, проведе онлайн семинар на тема:

„Inventor + AutoCAD (и още много инструменти за машинно конструиране и производство), които може да намерите в PDMC“

Програмата включва:

  • Автоматизиране на проектирането с Product Design & Manufacturing Collection
  • AutoCAD 2022 полезни команди и възможности
  • Съвместена работа между AutoCAD и Inventor (2D към 3D)
  • Използване и редактиране на файлове от различни CAD системи в Autodesk Inventor 2022
  • Машинна обработка на файлове от различни CAD системи