Select Page

Създаване на напречни сечения в Civil 3D (Draft или Production) и добавяне на етикети към сеченията.