Menu

Всеки преподавател може да раздава до 125 образователни лиценза на студенти.
По този начин не нужно студентите да си правят регистрация .

Вижте видеото :