Menu

Онлайн курсът „Въведение в AutoCAD“ е безплатен начален курс в помощ на студентите, които искат да усвоят основната функционалност на AutoCAD за организация на работата, изчертаване, надписване и плотиране.

Програма на част 2:
•  Щриховане на обекти;
•  Надписване на елементите, стилове за надписване;
•  Таблици в AutoCAD;
•  Създаване и вмъкване на блокове;
•  Изгледи в хартиеното пространство и настройка на мащаба;
•  Плотиране в AutoCAD.