Menu

Онлайн курсът „Въведение в AutoCAD“ е безплатен начален курс в помощ на студентите, които искат да усвоят основната функционалност на AutoCAD за организация на работата, изчертаване, надписване и плотиране.

Програма на част 1:
• AutoCAD основни файлови формати;
• Интерфейс – менюта, бутони, ленти;
• Основни настройки на програмата;
• Създаване на линейни и текстови обекти;
• Организация на обектите в слоеве;
• Промяна на обекти – отместване, копиране, масив от елементи.