Menu

Създаване на проектни варианти (Design Options) в Revit, прехвърляне на обекти и одобрение на даден вариант: