Menu

Проверка на закривяване на линейни обекти и повърхнини, дължина на крива, точка от UV координати и проверка на ръбове на солидни тела в Rhino 6: