Menu

Как да изградим топоповърхнина в Revit и да редактираме с Building Pad и Subregion: