Menu

Inventor 2021.1 включва много подобрения пожелани от потребителите и нови функционалности .

Изтеглете Inventor 2021.1 от вашия Autodesk акаунт или чрез Autodesk Desktop App.

Конфигуриране  на средния бутон на мишката

Може да зададете от Applications Options( Display tab) средния бутон на мишката да бъде мащабиране, преместван или ротация

Рамков Генератор

Може да въвеждате размери и ъгъл върху манипулатора за ориентация

3D PDF Export

Генерирането на 3D PDF на сглобена единица вече включва обработка в сглобената единица и поставяне на  3D размери на обработката.

Отваряне на компоненти от браузера на сглобената единица

Вече можете да изберете множество компоненти и подсборки от браузъра и да ги отворите в нови прозорци на Inventor.

DWF export

Сега можете да зададете всички цветове като черни, докато експортирате 2D чертеж като DWF файл, за да предотвратите проблеми с определени цветове.

Revit файлове в Inventor

Можете да определите кои категории от импортирания Revit модел  да включите или изключите.

Вижте повече на:

https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/Inventor-WhatsNew/files/GUID-DB0C933E-3822-4A30-A695-384A47724190-htm.html

https://blogs.autodesk.com/inventor/2020/07/29/autodesk-inventor-2021-1-update/