Menu

Кратко видео за работа с Data Shortcuts в Civil 3D. Това е начин за обмен на Civil 3D обекти (оси, повърхнини, тръбни мрежи) между отделните специалисти в офиса.

  • Настройка на работната директория;
  • Създаване и посочване на проектна папка в работната директория;
  • Добавяне на обекти в проектната папка;
  • Извличане на обекти от нея от другите специалисти.