Menu

В този онлайн семинар разглеждаме следните възможности на програмата Infraworks 2020:

  • Model Builder – извличане на информация от Open Street Map;
  • Координиране на модела в КС2005;
  • Връзка със Civil 3D модел;
  • Вмъкване на ГИС файлови формати и BIM модели;
  • Създаване на инфраструктурни обекти в Infraworks;
  • Визуализация на модела.