Menu

В програмата са включени следните демонстрации:
  – Мулти-мониторна поддръжка
  – Издълбаване с тяло по зададен път(Solid Sweep)
  – Разгъване на детайли след пластична деформация
  – Лесно селектиране на затворени участъци от скица
  – Нови възможности за създаване на рамкови конструкции
  – Inventor Tolerance Analysis – анализ на размерни вериги
  – Нови възможности в Inventor 2020.1