Menu

Това е кампания, съвместно с Камарата на Архитектите в България:

Всеки член на Камарата до 31 Юли 2017 г., може да закупи лиценз на SketchUp Pro 2017 – на специална цена от 995 лв. /вместо 1370 лв./ В цената е включена и годишна поддръжка, чрез която ще получавате всички нови версии, излизащи в рамките на една година.

Цените са без ДДС, който следва да се начисли.