Menu

Курс Revit за Архитектура

Базовият курс по Revit за Архитектура помага на проектантите за:

 • Бързо изграждане на архитектурния модел;
 • Създаване на собствени елементи;
 • Визуализация и анализ на проекта;
 • Създаване на проектната документация.

Курсът е с продължителност 25 учебни часа.

ПРОГРАМА:

 • Запознаване с интерфейса на програмата;
 • Управление на изгледите в Проектния Навигатор;
 • Създаване на нови планове, нива, фасади и разрезни линии;
 • Контрол на изображението на обектите (Object Visibility);
 • Стени. Добавяне и редактиране;
 • Създаване и редактиране на Плочи (Floors);
 • Добавяне на врати и прозорци;
 • Котиране в Autodesk Revit;
 • Прилагане на оразмеряване;
 • Изграждане на Окачени Фасади (Curtain Walls);
 • Създаване и моделиране на терен;
 • Добавяне на Окачени Тавани (Ceilings);
 • Създаване и редактиране на Покриви (Roofs);
 • Работа със Стълби (Stairs) и Парапети (Railings);
 • Зареждане на Фамилии (Component Families);
 • Промяна на Фамилии в Family Editor;
 • Създаване на Спесификации (Schedules);
 • Работа с Материали (Materials) и Количествени сметки (Material Takeoffs);
 • Работа с Чертожни Листове (Drawing Sheets);
 • Промяна на Чертожните Шаблони (Title Blocks);
 • Създаване на Проектни Шаблони (Project Templates);
 • Изработване на фотореалистични изображения;
 • Импорт и Експорт на данни;