Menu

Nesting Utility за Inventor е решение за разкрой, което помага на производителите да оптимизират разхода на материали. Времето за разкрой се съкращава значително, което допълнително намалява разходите.

Технологията Autodesk Nesting Utility е достъпна само като част от колекцията Product Design & Manufacturing Collection.

Автоматизиран разкрой върху няколко листа

…………….

Четене на DXF файлове

………..

Възможност за експортиране в DXF

………..

Генериране на програма за ЦПУ

……….