Menu

Интегриран CAM софтуер за Inventor® и SolidWorks®
Дефинирането на подлежащата на обработване геометрия и параметри чрез директно селектиране на елементи от 3D дигиталния прототип, позволява Autodesk CAM решенията да поддържат пълна асоциативност между 3D модела и машинните операции. Всяка промяна в модела се отразява автоматично в траекторията на инструмента. Късно направените промени вече не са проблем и не водят обезателно до грешки или нарушени срокове.

2.5 оси

3- оси

5- оси

Струговане